VITA

JAKUB KYDLÍČEK

CURRICULUM VITAE

Patří k vyhledávaným osobnostem scény staré hudby. Na konzervatoři v Plzni studoval nejprve obory zobcová flétna (J. Braná) a dirigování (J. Štrunc, B. Procházka). Postgraduálně pak studoval u Coriny Marti na prestižním institutu staré hudby Schola cantorum basiliensis (Musik Akademie Basel), kde se specializoval především na hudbu pozdního středověku a rané renesance. Během studií rovněž absolvoval masterclass u řady osobností staré hudby (P. Holtslag, W. van Hauwe, A. Solomon, P. Ayrton, C. van Heerden, B. Honig,...) a dále se vzdělával v oblasti operního a orchestrálního dirigování (G. Ch. Sandmann, C. Metters). Současně obhájil doktorát (Ph.D.) v oboru Historie.

Záhy po svém absolutoriu se stal pedagogem Pražské konzervatoře, kde vede třídu zobcové flétny. Od roku 2012 je rovněž pověřen uměleckým řízením Barokního orchestru Pražské konzervatoře. S tímto tělesem provedl mj. řadu neznámých opusů barokní literatury, včetně kompletního provedení oratoria Abgesungene Betrachtungen F. A. Míči. Za nahrávku Haendelových předeher získal s BOPK titul laureáta rozhlasové soutěže Concerto Bohemia (2016). Od podzimu 2018 vyučuje zobcovou flétnu na Masarykově univerzitě v Brně. 

Na poli staré hudby spolupracuje s předními soubory, jako např. Collegium 1704, Capella Regia, Collegium Marianum, Czech Ensemble Baroque Capella Mariana,... se kterými vystoupil na předních evropských scénách (Pražské jaro, Semperoper Dresden, Teatro Arriaga, Grand Theatre de Luxembourg, Salzburger festspiele, Bachtage Leipzig, Concentus Moraviae,...). Jako lektor je zván k výuce na seminářích a kurzech staré hudby (MLŠSH Valtice, LŠBH Holešov) a je častým hostem porot soutěží ve hře na zobcovou flétnu. V letech 2010-6 působil na konzervatoři v Plzni, kde nastudoval řadu studentských operních projektů (Pergolesi, Martinů, Pauer). Inicioval vznik několika soudobých skladeb pro zobcovou flétnu (např. sólový koncert P. Trojana) a uvedl řadu premiér soudobých skladeb.

V roce 2009 založil svůj vlajkový soubor CONCERTO AVENTINO a je rovněž zakládajícím členem tria TRE FONTANE. Jako dirigent provedl řadu vrcholně barokních vokálně-instrumentálních opusů: Velikonoční oratorium a Magnificat J. S. Bacha, oratorium Sub olea pacis et palma virtutis a Miserere J. D. Zelenky či The Fairy Queen H. Purcella, Pro festival Smetanova Litomyšl nastudoval české premiéry oper Pygmalion Jeana-Philippa Rameau, Aci, Galatea e Polifemo Geogra Friderica Haendela a Paride ed Elena Ch. W. Glucka.


Festivaly a cykly

Lípa Musica, Smetanova Litomyšl, Concentus Moraviae, Filharmonie Brno - Velikonoční festival duchovní hudby, Salzburger festpiele, Château de Versailles Spectacle, Pražské jaro, Concertgebouw Brugges, komorní cyklus PKF - Prague philharmonia, cyklus Café creme, Smetanovské dny, Harmonia Moraviae, Klementinské barokní večery, Festival J. J. Ryby, Haydnovy hudební slavnosti, Musica ad confluentem, Olomoucké barokní slavnosti, FOK - cyklus stará hudba... 

Soubory a orchestry

Concerto Aventino, Collegium 1704, Capella Mariana, Collegium Marianum, Barocco sempre giovanne, Schola gregoriana pragensis, Ensemble 18+, Michaelis consort, Tre Fontane, Czech ensemble baroque, Karlovarský symfonický orchestr, Kühnův smíšený sbor, Plzeňská filharmonie, orchestr BERG, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Volantes orchestra...